Foloseste codul DA25 si ai 25% Extra Reducere

Regulamentul Campaniei “Love your beautiful self”

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei “Love your beautiful self”, denumita in continuare “Campania” este S.C. TOP LINE EUROPA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Regina Maria nr.14, et. 5, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4130/2008, CUI 23439928, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 19927, reprezentata legal prin Dna. Diana Aretina Baicu

2. Durata Campaniei si aria de desfasurare

Campania se desfasoara in perioada 1-7 februarie 2019, pe site-ul www.toplineshop.ro , pe varianta desktop si mobile a site-ului, in limita stocului disponibil.

3. Participanti si produse participante

La campanie pot participa atat clienti persoane fizice cat si persoane juridice. Produsele participante sunt toate produsele prezentate pe site-ul www.toplineshop.ro, in limita stocului disponibil. Campania se cumuleaza cu alte promotii/campanii/oferte valabile in aceeasi perioada.

Angajatii Organizatorului si familiile acestora nu au drept de participare.

4. Mecanismul Campaniei

Pentru fiecare comanda plasata si finalizata pe site-ul www.toplineshop.ro in perioada 1-7 februarie 2019, mai mare de 150 de lei cu tva inclus, clientii vor primi un voucher in valoare de 50 lei (tva inclus) care poate fi folosit in perioada 1-5 martie 2019 pentru cumparaturi mai mari de 100 lei (tva inclus).

Voucherele vor fi trimise in format electronic si pot fi folosite in perioada 1-5 martie 2019.

Voucherul poate fi folosit pentru achizitionarea produselor care se afla in alte promotii.

Voucherul nu este transmisibil.

5. Utilizarea cardului cadou

Voucherele pot fi folosite o singura data, in prioada 1-5 martie 2019, pentru cumparaturi mai mari de 150 lei (tva inclus).

Voucherele de cumparaturi pe site pot fi folosite adaugand codul unic in sectiunea aferenta din noua comanda generata. Voucherul folosit, nu mai poate fi folosit pentru achizitii ulterioare. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica decat valoarea voucherului, diferenta nu se reporteaza. .

In cazul stornarii facturii pe baza careia s-a obtinut Voucherul, acesta va fi anulat daca nu a fost folosit, sau se va scadea din suma returnata clientului in urma stornarii, daca a fost utilizat deja de client sau de o terta persoana careia acesta i-a transmis Voucherul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Voucherele in cazul comenzilor neachitate/refuzate. Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri/beneficii.

6. Interpretarea, modificarea sau incetarea Campaniei

Campania poate fi intrerupta, modificata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.toplineshop.ro.

7. Protectia datelor personale

Prin participarea la aceasta Campanie, clientii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse în baza de date a Organizatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate în orice mod permis de Legea nr. 677/2001.

Participanții au dreptul de a revoca in viitor acordul privind colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor lor cu caracter personal printr-o declaratie unilaterala, fara menționarea motivelor. Revocarea va fi adresata societatii TOP LINE EUROPA, Bd. Regina Maria nr. 14, et. 5, sector 4, Bucuresti. In cazul unei revocari inainte de incheierea concursului, nu mai este posibila participarea la acesta.

8. Litigii

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui Card Cadou, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9. Contestatii

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incetarea Campaniei, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

10. Reglementari finale

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa www.toplineshop.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe www.toplineshop.ro.

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii unui Voucher, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Regulamentul Campaniei “Rasfata-te de ziua Femeii”

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei “Rasfata-te de ziua Femeii”, denumita in continuare “Campania” este S.C. TOP LINE EUROPA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Regina Maria nr.14, et. 5, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4130/2008, CUI 23439928, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 19927, reprezentata legal prin Dna. Diana Aretina Baicu

2. Durata Campaniei si aria de desfasurare

Campania se desfasoara in perioada 25 februarie – 1 martie 2019, pe site-ul www.toplineshop.ro , pe varianta desktop si mobile a site-ului, in limita stocului disponibil.

3. Participanti si produse participante

La campanie pot participa atat clienti persoane fizice cat si persoane juridice. Produsele participante sunt toate produsele prezentate pe site-ul www.toplineshop.ro, in limita stocului disponibil. Campania se cumuleaza cu alte promotii/campanii/oferte valabile in aceeasi perioada.

Angajatii Organizatorului si familiile acestora nu au drept de participare.

4. Mecanismul Campaniei

Pentru fiecare comanda plasata si finalizata pe site-ul www.toplineshop.ro in perioada 25 februarie – 1 martie 2019, mai mare de 150 de lei cu tva inclus, inclus, clientii vor participa la tragere la sorti pentru a castiga unul din cele 3 premii oferite in campanie:

- Premiu 1 – voucher pentru proceduri de infrumusetare in valoare de 500 ron (tva inclus) in saloanele selectate de catre organizator, aflate in toate resedintele de judet din Romania.

- Premiu 2 – voucher de cumparaturi pe site-ul www.toplineshop.ro, in valoare de 300 ron (tva inclus)

- Premiu 3 - voucher de cumparaturi pe site-ul www.toplineshop.ro, in valoare de 200 ron (tva inclus)

Voucherele valorice vor fi trimise in format electronic si au valabilitate 6 luni.

Voucherul poate fi folosit pentru achizitionarea produselor care se afla in alte promotii.

Voucherul de infrumusetare va fi trimis in format electronic si are valabilitate 3 luni.

5. Utilizarea cardului cadou

Voucherul de infrumutesare la salon poate fi folosit in saloanele selectate de catre organizator, aflate in toate resedintele de judet din Romania.

Voucherele de cumparaturi pe site, pot fi folosite adaugand codul unic in sectiunea aferenta din noua comanda generata. Voucherul folosit, chiar si partial, nu mai poate fi folosit pentru achizitii ulterioare. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica decat valoarea Cardului Cadou, diferenta nu se reporteaza.

In cazul stornarii facturii pe baza careia s-a obtinut Voucherul, acesta va fi anulat daca nu a fost folosit, sau se va scadea din suma returnata clientului in urma stornarii, daca a fost utilizat deja de client sau de o terta persoana careia acesta i-a transmis Voucherul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Voucherelor in cazul comenzilor neachitate/refuzate. Voucherele nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri/beneficii.

6. Interpretarea, modificarea sau incetarea Campaniei

Campania poate fi intrerupta, modificata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.toplineshop.ro.

7. Protectia datelor personale

Prin participarea la aceasta Campanie, clientii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse în baza de date a Organizatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate în orice mod permis de Legea nr. 677/2001.

Participanții au dreptul de a revoca in viitor acordul privind colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor lor cu caracter personal printr-o declaratie unilaterala, fara menționarea motivelor. Revocarea va fi adresata societatii TOP LINE EUROPA, Bd. Regina Maria nr. 14, et. 5, sector 4, Bucuresti. In cazul unei revocari inainte de incheierea concursului, nu mai este posibila participarea la acesta.

8. Litigii

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui Card Cadou, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

9. Contestatii

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incetarea Campaniei, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

10. Reglementari finale

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa www.toplineshop.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe www.toplineshop.ro.

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea utilizarii unui Voucher, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

11. Castigatori:

- premiu 1: voucher pentru proceduri de infrumusetare in valoare de 500 ron ADAM valeria Ligiana, comanda nr 600007406
- premiu 2voucher de cumparaturi pe site-ul www.toplineshop.ro, in valoare de 300 ronLuminita Cocioaba, comanda nr 600007409
- premiu 3voucher de cumparaturi pe site-ul www.toplineshop.ro, in valoare de 200 ronIldy Benyi, comanda nr 600007427